Хеджфондовете бягат от петрола най-бързо от 2 години насам