Fiat Chrysler намалява драстично дивидента преди сливането с Peugeot