Съдът отмени карантина от РЗИ след жалба на общински съветник