Нови 500 читатели има детският отдел на Регионалната библиотека