Възраждането на вируса рита към бездната европейския въздушен трафик