Теодора Димова: Притеснявам се, че протестът ще бъде използван от бившата компартия