Психолог: Думата "изолатор" буди тревожност у деца и родители