Пленумът на ВСС ще обсъди утре внедряването на ЕИСС в магистратурите - §22 Новини