Вял интерес към цветята за първия учебен ден в Хасково