Фирма със 100 лв. капитал ще търси злато и мед в Болярово и Елхово