Генно модифицирани "сурогатни бащи" може да подобрят производството на храни