Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за 26 области днес