Ръководството на „Градус“ предлага шестмесечен дивидент от 2,2 стотинки