Кой път ще избере Беларус: Този на Украйна или на Армения?