Първи учебен ден: Над 700 000 деца се влизат в училище за първи път от 6 месеца