Пиарите се превърнаха в неформална институция за оказване на цензура