Доцент Кунчев: Училищата могат да се превърнат в едни от най-безопасните места