Verizon придобива компания за предплатени мобилни услуги за близо 7 млрд. долара