Съдебният съвет отложи дебата и решението за системата за съдилищата