Технологичните компании увеличават ангажиментите си към декарбонизацията