"Справедливият" халиф от "1001 нощ" или халиф Харун ал Рашид