ВМРО Карлово с патриотично начинание за първия учебен ден