От Нацистката агресия Съветският съюз губи почти една трета от богатството си