Законопроектът за вътрешния пазар влиза в британския парламент въпреки критиките