Безплатен ще бъде тестът за дете със симптоми и неговите родители