Община Ботевград е приключила 2019 год. без просрочени задължения