2359 училища отварят утре врати за над 717 400 ученици