С 3000 информационни табла се оборудват кабинети по безопасност на движението в училищата