Европейските борси не намериха единна посока в първата сесия за седмицата