Туроператорите готови с правила за гаранционен фонд