Огромно парче лед се откъсна от най-големия ледник в Гренландия