Шест държави от ЕС започват да правят съвместими приложенията си за следене на COVID-19