51% от седмокласниците на ЧОУ „Св. София“ продължават в Американския колеж (2020)