Екзекуция на борец предизвика искания за изключване на Иран от олимпийското движение