Русия отпуска кредит от 1,5 милиарда долара на Беларус