Нинова: Само държавните горски стопанства да секат горите