"Великата зелена стена" и пропуските на Пекин в борбата с климатичните промени