Язденето на слонове и други грешки, които опитните пътници все още правят