Христо Ангеличин окончателно оправдан и по делото за телефонните централи