Тютюнопроизводителите получават пари и през 2022 г.