Русия отпуска на Беларус държавен заем в размер на 1,5 милиарда долара