Френският бизнес: Интересите ни са в инфраструктура, индустрия, услуги