Започна учебната година във Филиал В. Търново на Медицински университет – Варна