Испания с допълнителни мерки за спасяване на туризма