Мярката 60/40 остава и след 1 октомври, но при други условия