Облаците над наемателите на търговски площи в САЩ се сгъстяват