Шарън Стоун, външният вид и колко е важен той в живота