Създават обществен съвет, който да контролира проекта за детска болница