Още 2 години доплащания за тютюна, облекчават и финансирането за поливане