Държавата предлага безработните да започнат собствен бизнес - Управление и бизнес